Rada Budowy nr 1

W piątek 31.03.17 odbyła się pierwsza Rada Budowy. Miała charakter organizacyjny. Wzięli w niej udział m.in. Karol Rożek, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rafał Ziętal, naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji ŚZDW, Annna Burzyńska, kierownik projektu z ramienia ŚZDW, Katarzyna Alzak, kierownik Działu Przygotowania Inwestycji w ŚZDW, Andrzej Kasprzyk z Promost Consulting, Agnieszka Wychowaniec-Sitarska z Promost Consulting, Wiesław Ruchomski z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Fart”, Tomasz Przybylski z Bico Group, Dariusz Jonos z Bico Group, Lucjan Walewski z Bico Group i Dariusz Ryń, Wademekum.sc.
Omówiono zasady współpracy i wskazano termin następnej Rady Budowy.

Zdjęcia z Rady Budowy możesz zobaczyć tutaj: http://dw768.obwodnicajedrzejowa.pl/rada-budowy/