Category Archives: Aktualności

Rada budowy

8 lutego 2018 odbyła się kolejna Rada Budowy Projektu.

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel BICO GROUP, firmy będącej Inżynierem kontraktu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. km 5+500”, przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Infrastruktury, przedstawiciel RDW Zgórsko, osoba reprezentująca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. (wykonawca inwestycji) oraz przedstawiciel Promost Consulting sp. z o.o. (biura projektowego będącego podwykonawcą podwykonawca firmy FART). W miesiącu styczniu 2019 r. panowały warunki niekorzystne uniemożliwiające wykonywanie robót drogowych. Podczas spotkania zreferowano dotychczasowy postęp prac oraz przedstawiono plany prac na kolejny miesiąc.

Rada Budowy

11 listopada 2018 odbyła się kolejna Rada Budowy Projektu.

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel BICO GROUP, firmy będącej Inżynierem kontraktu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. km 5+500”, przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Infrastruktury, przedstawiciel RDW Zgórsko, osoba reprezentująca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. (wykonawca inwestycji) oraz przedstawiciel Promost Consulting sp. z o.o. (biura projektowego będącego podwykonawcą podwykonawca firmy FART). Podczas spotkania zreferowano dotychczasowy postęp prac oraz przedstawiono plany prac na kolejny miesiąc.

Rada Budowy

10 października 2018 odbyła się kolejna Rada Budowy Projektu.

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel BICO GROUP, firmy będącej Inżynierem kontraktu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. km 5+500”, przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Infrastruktury, przedstawiciel RDW Zgórsko, osoba reprezentująca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. (wykonawca inwestycji) oraz przedstawiciel Promost Consulting sp. z o.o. (biura projektowego będącego podwykonawcą podwykonawca firmy FART). Podczas spotkania zreferowano dotychczasowy postęp prac – obecnie na budowie wykonywane są prace ziemne w km 0+100-1+800 związane z budową nasypów oraz przygotowaniem podłoża pod konstrukcję drogi oraz przedstawiono plany prac na kolejny miesiąc.

Rada Budowy

10 września 2018 roku odbyła się kolejna Rada Budowy Projektu.

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel BICO GROUP, firmy będącej Inżynierem kontraktu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. km 5+500”, przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Infrastruktury, przedstawiciel RDW Zgórsko, osoba reprezentująca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. (wykonawca inwestycji) oraz przedstawicel Promost Consulting sp. z o.o. (biura projektowego będącego podwykonawcą podwykonawca firmy FART). Podczas spotkania zreferowano dotychczasowy postęp prac oraz przedstawiono plany prac, m.in. przygotowawczych, w śladzie przyszłej drogi, na kolejny miesiąc.

Etap prac projektowych zakończony

Etap prac projektowych został zakończony.

W dniu 04.07.2018 Wojewoda Świętokrzyski wydał Decyzję ZRID Nr 8/18, Znak SPN.III.7820-1.6.2018 – dla etapu II inwestycji, od km 0+292,44 do km 5+577,30.

W dniu 19.07.2018r. została wydana Decyzja ZRiD Nr 9/18, Znak SPN.IIl.7820.L9.2018 dla etapu I inwestycji – od km. 0+000 do krm 0+292,44.

Zaawansowanie prac w maju

Dobiegają końca prace nad Projektem pn. „ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768w km ok. 2+500wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500 ( skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj-zbuduj.”

Zostało wszczęte przez Wojewodę Świętokrzyskiego postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
Dla etapu I inwestycji w dniu 30.04.2018r. pismo Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.9.2018 z dnia 30.04.2018r.
Dla etapu II inwestycji w dniu 10.05.2018r. pismo Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.6.2018 z dnia 10.05.2018r.

Zaawansowanie prac w marcu

Finalizowane są prace nad Projektem na budowę obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 skrzyżowanie z DP 0170 T) — w systemie zaprojektuj — zbuduj.

W dniu 15.03.2018r. Projektant złożył wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o wydanie Decyzji ZRID dla etapu l—w/w inwestycji.

Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o ZRID dla etapu II inwestycji.