Category Archives: Aktualności

Rada Budowy nr 1

W piątek 31.03.17 odbyła się pierwsza Rada Budowy. Miała charakter organizacyjny. Wzięli w niej udział m.in. Karol Rożek, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rafał Ziętal, naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji ŚZDW, Annna Burzyńska, kierownik projektu z ramienia ŚZDW, Katarzyna Alzak, kierownik Działu Przygotowania Inwestycji w ŚZDW, Andrzej Kasprzyk z Promost Consulting, Agnieszka Wychowaniec-Sitarska z Promost Consulting, Wiesław Ruchomski z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Fart”, Tomasz Przybylski z Bico Group, Dariusz Jonos z Bico Group, Lucjan Walewski z Bico Group i Dariusz Ryń, Wademekum.sc.
Omówiono zasady współpracy i wskazano termin następnej Rady Budowy.

Zdjęcia z Rady Budowy możesz zobaczyć tutaj: http://dw768.obwodnicajedrzejowa.pl/rada-budowy/

Podpisano umowę na prace projektowe i budowę

W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie uroczyście podpisano umowę dotyczącą zaprojektowania i budowy „trzeciej” obwodnicy Jędrzejowa. Ma ona być gotowa jesienią 2019 roku.

Nowa obwodnica połączy drogę krajową nr 78 z drogą wojewódzką 768, odciążając tym samym od ruchu centrum Jędrzejowa. W ramach inwestycji gruntownie przebudowany zostanie także trzykilometrowy odcinek drogi 768, który zaczyna się tuż za wiaduktem pod ekspresową siódemką, a kończy na skrzyżowaniu w miejscowości Łysaków. W ramach inwestycji powstaną m.in. nowe chodniki, zatoki autobusowe, drogi dla rowerów. – Nowa droga będzie posiadała wszelkie instalacje związane z odprowadzeniem wody, oświetleniem, powstaną również dodatkowe pasy do lewo i prawo skrętów, zatoki parkingowe. Położona zostanie nowa nawierzchnia eliminująca hałas – wyliczał Jan  Maćkowiak, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. Wielkie znaczenie inwestycji podkreślił Edmund Kaczmarek, Starosta Powiatu Jędrzejowskiego. – Wybudowana obwodnica odciąży mieszkańców powiatu od uciążliwości związanych z ruchem tranzytowym – powiedział starosta Kaczmarek.

Karol Rożek, Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wyjaśniał budowa „trzeciej obwodnicy” i modernizacja fragmentu drogi 768 jest jednym z elementów większego planu. Zgodnie z jego założeniami stopniowo, odcinek po odcinku, gruntownie zmodernizowana zostanie cała droga 768 z Jędrzejowa do Kazimierzy Wielkiej, i dalej do województwa Małopolskiego. W ten sposób powstanie nowy, wygodny i bezpieczny szlak wiodący w stronę południowych krańców województwa świętokrzyskiego. – To jedna z trzynastu najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w Regionie Świętokrzyskim, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Będzie miała ona także znaczący  wpływ na plany związane  rewitalizacją jędrzejowskiego Rynku – komentował Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Koszt projektu „„Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T ) w systemie zaprojektuj-zbuduj”” został oszacowany na 20 milionów złotych. W ramach tej kwoty zostaną wykonane prace projektowe i budowlane oraz wykupione  grunty i budynki.
Zakończenie pierwszego etapu  związanego z  projektowaniem inwestycji  planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Roboty budowlane powinny zakończyć się we wrześniu 2019 roku.
Umowę w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich podpisał wicedyrektor Karol Rożek. Wykonawcę, firme PRI „FART” z Kielc, reprezentował wiceprezes Wiesław Ruchomski.
***