Przekazanie placu budowy wykonawcy


8 sierpnia w siedzibie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy wykonawcy inwestycji, firmie „Fart” sp. z o.o.
Termin realizacji inwestycji przewidziany jest do 30 września 2019 roku.