Etap prac projektowych zakończony

Etap prac projektowych został zakończony.

W dniu 04.07.2018 Wojewoda Świętokrzyski wydał Decyzję ZRID Nr 8/18, Znak SPN.III.7820-1.6.2018 – dla etapu II inwestycji, od km 0+292,44 do km 5+577,30.

W dniu 19.07.2018r. została wydana Decyzja ZRiD Nr 9/18, Znak SPN.IIl.7820.L9.2018 dla etapu I inwestycji – od km. 0+000 do krm 0+292,44.