Zaawansowanie prac w maju

Dobiegają końca prace nad Projektem pn. „ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768w km ok. 2+500wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500 ( skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj-zbuduj.”

Zostało wszczęte przez Wojewodę Świętokrzyskiego postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
Dla etapu I inwestycji w dniu 30.04.2018r. pismo Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.9.2018 z dnia 30.04.2018r.
Dla etapu II inwestycji w dniu 10.05.2018r. pismo Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.6.2018 z dnia 10.05.2018r.