Rada Budowy nr 2

11 maja 2017 roku odbyła się 2. Rada Budowy. Na spotkaniu przedstawiciele wykonawcy, Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Fart”, przekazali oficjalnie Pani Kierownik Projektu Annie Burzyńskiej, umowę z wykonawcą prac projektowych Promost Consulting.

Niektóre decyzje, ustalenia i doniesienia z Rady Budowy nr 2:

* Promost Consulting otrzymał akceptację Zamawiającego na opracowanie mapy całego odcinka objętego projektem.

* Promost Consulting poinformował, że rozpoczął opracowanie Projektu Robót Geologicznych oraz zlecił wykonanie odwiertów. W związku z odwiertami na Drodze Krajowej nr 78 i Drodze Wojewódzkiej nr 768 zmieniona będzie organizacja ruchu. Promost Consulting opracował plan takiej organizacji, zakłada on m.in umieszczenie znaków ostrzegawczych. Właściwe instytucje – Urząd Marszałkowski, ŚZDW i policja mają zostać powiadomione o planowanych odwiertach i związanej z nimi zmianie organizacji ruchu z przynajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

* Promost Consulting gromadzi obecnie dokumentację konieczną do prac projektowych: mapy oraz oficjalne informacje np. o natężeniu ruchu na odcinakach trasy które będą podlegały przebudowie; o kolizjach i wypadkach drogowych; występujących tu skrzyżowaniach, obiektach technicznych, wiaduktach.

Termin kolejnej Rady Budowy wyznaczono na 08.06.2017 roku.