Rada Budowy nr 3

8 czerwca 2017 odbyła się Rada Budowy Projektu. Na spotkaniu została przekazana informacja o tym, że Inżynier Kontaktu zatwierdził zaktualizowany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo – finansowy.
 Podwykonawca PROMOST Consulting przekazał Inwestorowi do weryfikacji wstępny plan sytuacyjny z liniami rozgraniczającymi dla inwestycji. Podwykonawca poinformował także, że zlecił wykonanie Dokumentacji Hydrogeologicznej.

Podczas Rady Budowy został także przedstawiony stan zaawansowania robót z podjętych czynności w zakresie prac projektowych zadania. Podwykonawca PROMOST Consulting poinformował min., że:
* złożył w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Jędrzejowie mapę do celów projektowych, która ma być przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
* został wykonany Projekt Robót Geologicznych oraz odbyły się pierwsze odwierty,
* otrzymał od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg wykaz zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 768 oraz z skrzyżowań z drogami publicznymi, wykaz obiektów inżynierskich na odcinku DW 768 wraz z podaniem ich parametrów technicznych, a także dane statystyczne z ostatnich pięciu lat na temat kolizji i wypadków,
* otrzymał od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg materiały dotyczące istniejącego wiaduktu nad linią kolejową LHS nr 65 w miejscowości Ludwinów,
* otrzymał od burmistrza Jędrzejowa informację dotyczącą dróg gminnych w zakresie dróg gminnych krzyżujących się z rozbudowaną drogą wojewódzką oraz warunki techniczne przebudowy poszczególnych dróg gminnych w zakresie skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 768,
* otrzymał od Zarządu Dróg Powiatowych informację dotyczącą dróg powiatowych krzyżujących się z rozbudowywaną drogą wojewódzką oraz warunki techniczne przebudowy skrzyżowań, które są tam umiejscowione,
wykonał inwentaryzację drogową oraz pomiary natężenie ruchu kołowego na drodze krajowej 78 i na skrzyżowaniach DW 78,
* wystąpił do PKP Linia Hutnicza o wydanie warunków technicznych przebudowy wiaduktu nad linią kolejową LHS relacji Most na rzecze Buk- Sławków Południowy w Ludwinowie,
* wystąpił do Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Express Ponidzie „ Sp. zoo z wnioskiem o wydanie warunków technicznych projektowania i budowy wiaduktu nad wąskotorową linią kolejową relacji Jędrzejów Wąski – Pińczów.
***