Zaawansowanie prac w listopadzie

Kontynuowane są prace projektowe dotyczące budowy obwodnicy Jędrzejowa.

Pismem z dnia 7 listopada 2017r. – Dyrektor GDDK i A oddział Kielce zaopiniował pozytywnie rozwiązanie geometryczne planowanego trójwlotowego skrzyżowania dróg, typu rondo w miejscowości Piaski gm. Jędrzejów w ciągu drogi krajowej nr 78.