Zaawansowanie prac w październiku

Trwają prace projektowe nad budową obwodnicy Jędrzejowa.

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” projektant uzyskał od Wodociągów Jędrzejowskich warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej.

W dniu dzisiejszym Starosta Jędrzejowski zatwierdził dokumentację hydrogeologiczną dla przedsięwzięcia, sporządzoną we wrześniu 2017r.

Trwają uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział Kielce.