Rada budowy nr 5

9 sierpnia 2017 roku odbyła się kolejna Rada Budowy Projektu.

Podczas spotkania przedstawiciele podwykonawcy inwestycji, firmy PROMOST Consulting zreferowali dotychczasowy postęp prac projektowych. Na spotkaniu przedstawiono te plany pracy na kolejny miesiąc: PROMOST Consulting planuje wykonanie: projektu docelowej organizacji ruchu dla Etapu II inwestycji, audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, projektu konstrukcji nawierzchni, operatu wodnoprawnego dla Etapu II inwestycji, projektów branżowych, analizy i optymalizacji poszczególnych zagadnień branżowych, opracowania
operatu wodno-prawnego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Termin kolejnej Rady Budowy ustalono na na dzień 07.09.2017, na godzinę 10.00.